top of page

BRØNNVEIEN

Hytte i nytt, regulert hyttefelt på Holmsbu

Hytta er plassert høyt på tomta, vinkelrett på adkomstvei, for å utnytte de gode utsiktsforholdene mot sørvest og nordvest, samt frigi øvrig del av tomta til opphold. To parkeringsplasser i bakkant. Hoveduteplass på vestsiden med utsikt ned langs vei. Hytta har et tradisjonelt "Holmsbu" utseende med hvitmalt trekledning og saltak med rød takstein.

BRA 79 kvm BYA 116 kvm

2014-2015

bottom of page