HANS HANSENS VEI

Bruksendring/Utvidelse kjeller, ny trapp/inngang, rehabilitering,

fasadeendring/tilbakeføring til tidsriktig 

vindustype.

2012-2014

  • Facebook

Sparavollen 7, 3021 Drammen

Tel: +47 90130514

© 2019 by September arkitekter