• Facebook

Sparavollen 7, 3021 Drammen

Tel: +47 90130514

© 2019 by September arkitekter created with Wix.com

HANS HANSENS VEI

Utvidelse kjeller, ny trapp/inngang, 

fasadeendring/tilbakeføring til tidsriktig 

vindustype.

2012