top of page

HANS HANSENS VEI

Bruksendring/Utvidelse kjeller, ny trapp/inngang, rehabilitering,

fasadeendring/tilbakeføring til tidsriktig 

vindustype.

2012-2014

bottom of page