HAVNA BOLIGPARK

5 punkthus i tre etasjer med tilsammen 30 leiligheter, carport og felleshus. 

Myre i Vesterålen.

Byggetrinn I, 3 punkthus 2014-2018

  • Facebook

Sparavollen 7, 3021 Drammen

Tel: +47 90130514

© 2019 by September arkitekter