top of page
Søk
  • september arkitekter

Hamarøy Hyttefelt, Infrastruktur BT1, Risøyhamn, Andøy Kommune

Oppdatert: 9. jan. 2020

Tiltaket nabovarsles 19.12.19 (09.01.20) og gjelder Infrastruktur for hyttefelt 1 og 2, sjøhus/servicehus og naust, kalt byggetrinn I, Infrastuktur.

NB Frist forlenget til 23.1.20 da enkelte naboer ikke ble varslet første gang (pga feil hos leverandør av digitalt e-nabovarsel.)


For området vil det bli vanntilførsel fra Risøyhamn vannverk, strøm fra Andøy Energi og avløpsrenseanlegg med slamavskillere. Plassering nettstasjon er iht reguleringsplan i område SPP1, men endelig plassering nettstasjon er ikke avklart. I tilfelle endring plassering varsles det i nabovarselet at det søkes det om dispensasjon fra reguleringsplan mht plassering av nettstasjon.

Tiltaket gjelder:

-opparbeidelse av ny adkomst/kryss Fv82.

-opparbeidelse av private, felles adkomstveier fram til område for naust, sjøhus, servicehus og hyttefelt 1 og 2, se situasjonsplan

-opparbeidelse av parkeringsplasser ved disse adkomstveiene.

-opparbeidelse av øvrig infrastruktur (vann -og avløpsledninger, el.ledninger og avløpsrenseanlegg med slamavskillere.

-etablering av felles renovasjonsområde ved parkering SPP1.

-etablering av ny nettstasjon inne på området.


Eventuelle merknader til nabovarslet sendes skriftlig til ansvarlig søker:

September arkitekter as, Sparavollen 7, 3021 Drammen, eller på mail til nina@september-ark.no innen 23. januar 2020.


106 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Opmerkingen


bottom of page