Søk
  • september arkitekter

Osvollveien 3 Sortland -Ny enebolig med utleiedel

Tiltaket nabovarsles via Alt Inn 08.04.20 og gjelder riving våningshus, nytt våningshus med utleieleilighet og nytt avløpsrensanelgg.


Eiendommen er i dag bebygd med et eldre våningshus, fjøs og uthus. Våningshuset ønsket revet for bygging av ny bolig i to etasjer med utleiedel. Det skal etableres privat avløpsrenseanelgg. Se tegninger datert 08.04.20.

Eventuelle merknader til nabovarslet sendes digitalt via Alt Inn eller skriftlig til ansvarlig søker:

September arkitekter as, Sparavollen 7, 3021 Drammen, eller på mail til nina@september-ark.no innen 22. april 2020.27 visninger
  • Facebook

Sparavollen 7, 3021 Drammen

Tel: +47 90130514

© 2019 by September arkitekter