top of page
Søk
  • september arkitekter

Sjøhus Risøyhamn, BT1, Andøy Kommune

Første byggetrinn for nytt Sjøhusanlegg nabovarsles 20.08.19, med to ukers merknadsfrist. Detaljreguleringsplan for området, utarbeidet av september arkitekter, er under 2. gangs behandling, med sluttbehandling/vedtak i kommunestyret 26. august.

Det vil søkes om igangsetting for byggetrinn I, så snart planen er vedtatt.


Det vil bli to adkomster til anlegget fra fylkesvei 985. Området skal opparbeides med adkomstveier, parkering på bakken, bobilparkering, gangveier, grøntområder, felles og private uteområder, samt småbåtanlegg. BT1 vil inneholde ny brygge på peler for etablering av 5 sjøhus, ett sløyehus og ett servicehus for bobil. Sjøhusene vil være i to etasjer, med tilsammen 8 utleieenheter. Det skal fylles ut noe bak ny brygge, samt mudres i forbindelse med småbåtanlegg. Det søkes også om bruksendring og fasadeendring av eksist. betongfabrikk som vil inneholde administrasjon, samt 4 overnattingsenheter/leiligheter.


Eventuelle merknader til nabovarslet sendes skriftlig til ansvarlig søker:

September arkiteker as, Sparavollen 7, 3021 Drammen, eller på mail til

nina@september-arkitekter as, innen 3. september 2019.108 visninger0 kommentarer

コメント


bottom of page