Risøyhamn Sjøhus

og bobilcamp Andøy

Detaljregulering reiselivsanlegg

Forprosjekt til byggemelding

Byggetrinn I

Bryggeanlegg med moderne sjøhus, sløyehus og småbåtanlegg.

Transformasjon av tidligere betongfabrikk med lager til resepsjonsbygg med utleieleiligheter.

Oppdragsgiver: Byggmester Karl Behrens as

2018-2019

  • Facebook

Sparavollen 7, 3021 Drammen

Tel: +47 90130514

© 2019 by September arkitekter

Sjøhus fasade vest