top of page

ÅSVEIEN

Innfillprosjekt Drammen

Forprosjekt, rammegodkjent september 2020.

Nordøstvendt tomt i etablert villaområde med flott utsikt over byen. Eiendommen ligger i bratt terreng med vei på tre sider. Eksisterende bolig ligger høyt på tomta med adkomst fra ovensiden.

Ny bygning får flatt tak og plasseres helt sør/sørøst på eiendommen for å opprettholde utsikt fra eksisterende bolig bak. Plasseringen ivaretar tomtas eksisterende uteoppholdsarealer, samtidig som det skapes nye terrasser/uteområder med utsikt og sol.

 

Boligen har et moderere uttrykk med store glassflater, er i tre etasjer, med garasje og inngang i u-etg og stor takterrasse med utgang til terreng.

Tiltaket er i tråd med gjeldene plankrav mht høyder og utnyttelse. For eiendommen gjelder også Retningslinjer for fortetting i villaområdene. Det er søkt om dispensasjon fra avstandskrav fra vei.

BRA bolig 220 kvm (+ garasje 35 kvm)

4 soverom, 2 stuer, dobbelgarasje, takterrasse.

bottom of page