top of page

Bråtan

Enebolig i tre etasjer fra 20-tallet påbygd i to omganger, Bråtan, Drammen. 

Totalrehabilitering med innvendig ombygging og fasadeendring.

Dagens bolig har flere mindre påbygg og takopplett, men lite areal. Boligarealet utvides samtidig som det skapes et helhetlig moderne uttrykk på bygningen.  Ny takkonstruksjon av saltak, og en terrasse danner et lavere volum mot sør og øst. Boligen får ny fasadekledning og vindusutforming med knapp detaljering. 

 

ca 240 kvm BRA + garasje

Søkefunksjon og arkitekturprosjektering

2021

bottom of page