CURRICULUM VITAE

NINA J KLAUSEN

 

UTDANNELSE:

1992-1998 Sivilarkitektstudiet ved NTNU i Trondheim

ARBEIDSERFARING

  • 1998-2007 Klausengruppen AS, Rådgivende ing. og arkitekter, Sortland 

Saksbehandlerfunksjon (SØK, PRO, KPR), Kvalitetssikringsystem, Reguleringsplanarbeide, Skisse og forprosjekt, Byggemelding, Hoved- og detaljprosjektering, Byggeplassoppfølging, Beskrivelse etter NS.

  • 2007-2010 Halvorsen & Reine AS Sivilarkitekter MNAL, Drammen 

Saksbehandlerfunksjon (SØK, PRO, KPR), Reguleringsplanarbeide, Skisse og forprosjekt, Hoved- og detaljprosjektering, Byggeplassoppfølging

  • 2010- til i dag /September Arkitekter AS,  Drammen, Daglig leder

Saksbehandlerfunksjon (SØK, PRO, KPR), Kvalitetssikringsystem, Reguleringsplanarbeide, Skisse og forprosjekt, Byggemelding, Hoved- og detaljprosjektering, Byggeplassoppfølging, 3D illustrasjoner.

 

  • 2013- Freelanceoppdrag for Halvorsen & Reine as                            

 2012-2013 Rortunet, regulering, Kjøpesenter og boliger        

 2013 Sundmoen regulering, Hokksund, Næring

 2013 Heiaterrassen 20, Drammen, Skisseprosjekt tomannsbolig

 2014 Stjerneveien 37-39, Oslo, ansvarlig søker, Enebolig med utleie

 2014-2016  Rema Konnerud, ansvarlig søker, Matbutikk med parkering i underetasje

 2015 Nedre Storgate 29, Drammen, Leilighetsbygg

 2015 Spikkestad sentrum, regulering, Leilighetsbygg

 2016 Finn Blackstadsvei, Drammen, Mindre leiligehetsbygg

 2016-2018 Øvre Storgate 124, Drammen,  Leilighetsbygg i 5 etg

 2015-2018 Årvollveien, Oslo, ansvarlig søker, Leilighetsbygg i 5 etg

        

  • 1998-2010 div Reguleringsplaner

Kvartal 23, Sortland, Bolig, forretning

Øvre Selnes, Sortland,  Boligformål

Frydenlund Strand, Sortland, Bolig/forretning/kontor, rekreasjonsområde i vann

Sortland Brygge, Boligformål

Sandstrand Masseuttak, Sortland, Område for steinbrudd og masseuttak

Havnegata, Sortland,  Forreting/kontor

Kobbvågen Masseuttak, Bø i Vesterålen, Område for steinbrudd og masseuttak

Kjerringneset, Andøya, Boligformål

Del av Andenes sentrum, Forretning/kontor/bolig, bevaring

Hovden, Bø i Vesterålen,  Bevaring, havneområde, friområde

Øvre Myrland, Sortland,  Boliger

Sortland Kulturfabrikk og blåbyen hotell, Forretning/kontor/bevaring/hotell    

  • 2017- Freelanceoppdrag Solli Arkitekter as

2017-2018 Nøsted Brygge, Drammen, Næring og leiligheter i 7 etg. Forprosjekt m/nabovarsling

2018 Øvre Storgata 53, Tilbakeføring fasade Leilighetsgård verneklasse A i lokal kulturminneliste

REGULERINGSPLANER

2010-2013 Kjempenhøy Regulering, Sortland, Boliger

2011-2013 Sjøparken Reguleringsendring, Sortland, Boliger

2011 Reguleringsendring Kong Øysteins vei, Sortland, Boliger

2010-2011 Detaljregulering Kv12, Kiwi Sortland, Forretning/næring

2014-2015 Detaljregulering Aspåsveien 1, Bodø, Boligformål

2015 Detaljregulering Torodden, Melbu, Boligformål

2016 Reppenneset, Nesseby, Finnmark, Notat vedr utredningsbehov og krav om KU

2017-2019 Detaljregulering Lykkentreffveien 2B mfl, Sortland    Boligformål

2017- Detaljregulering Felt B10, Sortland, Boligformål

2017-2018 Detaljregulering Ranværingsgata 2-6, Stokmarknes    Bolig/forrretning/kontor

2018-2019 Detaljregulering Hyttefelt Hamarøy, Andøy, Fritidsbebyggelse, rekrasjonsområde

2018-2019 Detaljregulering Sjøhus Risøyhamn, Andøy, Turistanlegg/overnatting

 

DIV. GJENNOMFØRTE PROSJEKTER

Større boliger og leilighetsbygg

2000-2002 Markedsgata, Stokmarknes, 26 leilighete

2002 Strandgata, Sortland, 16 leiligheter

2004-2006 Sortland Brygge, 38 leil i tre blokker, p-kjeller

2005-2006 Sjøgata 33, Sortland, leilighetsbygg i 5 etg m/svalgang, 30 leil.

2002-2003 Øvre Selnes, Sortland, 4 mindre leil. Bygg

2007-2008 Son Marina, 2 boligomr. med rekkehus, punkthus, 42 leil.

2012-2016 Hemmestveitbakken 11, Oslo, Tilbygg, ombygging, 3 leilighetshus, ny garasje

2015-2018 Havna Boligpark, byggetrinn I, Myre, 3 punkthus, tilsammen18 leil 

2015-2016 Torodden, Melbu, 3 punkthus, tilsammen18 leil

Eneboliger/hytter

2012-2013 Nedre Lyngvei 5, Sortland, Tilbygg, ombygging, bruksendring 

2012 Hans Hansens vei, Drammen, bruksendring kjeller, fasadeendring

2014-2015 Åsveien 18C, Bærum, Tilbygg med takterrasse, carport

2014-2015 Bermingrudveien 145, Hokksund, Tilbygg, renovering eldre våningshus

2014 Jordbærveien 22, Drammen, Tilbygg; Ny leilighet under terrasse

2014 Brønnveien 62, Holmsbu, ny hytte  

2014-2016 Steinspranget 22, Drammen, Garasje med leilighet i 2.etg, takterrasse

2015-2016 Søndre Egge vei 11. Lier, Ny bolig/tilbygg 

2016 Aspåsveien, Sortland, Ombygging, bruksendring underetasje

2017 Nedre Lyngvei 5, Sortland, Ombygg/bruksendring garasje til soverom

2016-2017 Parkveien 16, Sortland, Tilbygg og renovering eldre enebolig, ny garasje

2017-2018 Underlia 198, Drammen, Tilbygg, ny carport

2017-2018 Fuglesangen, Krokstadelva, Tilbygg garasje med boenhet 

2018- Karl Reinsnes vei, Sortland, Tilbygg, ombygging, fasadeendring 

2018- Bergensveien, Oslo, Innredning/bruksendring/fasaeendring loft 

2018- Sven Svensens vei, Drammen, Tilbygg/ombygging/bruksendring 

2019-2020 Jonas Lies vei, Drammen, totalrenovering enebolig

2019- Hotvetveien, Drammen, tilbygg til enebolig

2019- Saksrudveien, Sande, tilbygg hytte

2019- Kreklingveien, Drammen, ombygging enebolig/tilpasning rullestol, fasadeendring

2019- Turnstien, Hokksund, totalrenovering enebolig

Kontor/næring/forretning/omsorgsboliger/undervisning

2002 Alv B Steiro, Sortland Tilbygg/nytt inngangsparti

2002-2003 Nyborggården, Sortland, Ombygging, tilbygg, bl. ny takkonstruksjon

2004-2005 Kystnæringssenteret, Hermetikken, Sortland, Tilbygg og ombygging kontorlokaler

1998-2000 Lykkentreff Borettslag, Sortland    36 leil med fellesfunksjoner

2000-2001 Buveien Avlastningsboliger, Sortland    Nybygg, tilbygg hybler m/fellesfunksj.

2004-2005 Barneboliger Stokmarknes Nybygg leil. Og hybler m/fellesfunksj

2004 Sortland Røde Kors Ombygging hybler m/fellesfunksj

1998-2000 Galleriet Kjøpesenter, Sortland  Ombygg og tilbygg/transformasjon

1999 Glæden, Bodø  Innvendig ombygging pub 

2003-2007 Sortland Storsenter  Sammenbygging, tilbygg i flere etapper 

2012 Kiwi Kjempenhøy, Sortland, Forretningsbygg

1998 Sigerfjord Skole, Sortland, Tilbygg og ombygging 

2011-2012 Lykkentreff barnehage, Sortland Tilbygg og ombygging

2004-2006 Sortland Havneterminal, Ny havneterminal; kontorer, lager og passasjerterm. for hurtigruta

2018-2019 Risøyhamn Sjøhus, Andøy, Turistanlegg med bobilcamp og småbåtanlegg

 

UTVALGTE SKISSE-/FORPROSJEKT

1998 Holmstad skole, Sortland, Innvendig ombygging, inkl anbudsdok.

2003 Howlidgåden, Andenes, ombygging kontorer inkl anbuddok.

2004 Nysethgården, Sortland, Påbygg, ombygging forreting og leiligheter

2004 Lødingen sentrum, Lødingen, Strandpromenade, forprosjekt

2003-2007 Div prosj.oppdrag vedr hotell, kulturhus, kontor mm. for Hermetikken Sortland

2007 Sjøparken, Sortland, 4 boliglameller med til sammen 45 leil.

2008 Sofienlund, Nesodden, barnehage, boliger, omsorgssenter 

2010 Strømsgodset Hageby, Drammen, 24 rekkehus I tre etasjer

2010 Tussestien, Langhus, 11 rekkehus I tre etasjer 

2012 Richard Withs gate, Stokmarknes, 8 eneboliger i rekke 

2013 Konvallveien 24, Bærum, Enebolig, Innfillprosjekt

2014-2016 Søndre gate, Stokmarknes , 8 punkthus i 2-3 etg;, 46 leil, 5 eneboliger i rekke 

2017-2018 Bråtan 12A, Drammen, Tilbygg ny boenhet enebolig 

2017-2018 Strandgata 44, Sortland, kontor/næringsbygg m/leil og takterrasse, 4 etg.

2018 Ranværingsgata, Stokmarknes, Leilighetsbygg 5 etg

2019- Sjøhus, Servicehus og Naust, Hamarøy, Risøyhamn. Anlegg for overnatting/utleie/turist.