OVERSIKTSBILDE
OVERSIKTSBILDE

september arkitekter as

ILLUSTRASJONSPLAN
ILLUSTRASJONSPLAN

september arkitekter as

OMRÅDET SETT FRA BJØRNSKINN
OMRÅDET SETT FRA BJØRNSKINN

september arkitekter as

HAMARØY HYTTEFELT

Rekreasjon -og fritidsområde med 36 hyttetomter, sjøhus, naust og brygge.

Risøyhamn, Andøy kommune.

Reguleringsplanarbeid med ROS analyse, Fjernvirkningsstudie mm utarbeidet av September arkitekter for Andøy Utvikling AS

2018-2019