HAMARØY HYTTEFELT

Rekreasjon -og fritidsområde med 36 hyttetomter, sjøhus, naust og brygge.

Risøyhamn, Andøy kommune.

Reguleringsplanarbeid med ROS analyse, Fjernvirkningsstudie mm utarbeidet av September arkitekter for Andøy Utvikling AS

2018-2019

  • Facebook

Sparavollen 7, 3021 Drammen

Tel: +47 90130514

© 2019 by September arkitekter