• Facebook

Sparavollen 7, 3021 Drammen

Tel: +47 90130514

© 2019 by September arkitekter created with Wix.com

HAMARØY HYTTEFELT

Rekreasjon -og fritidsområde med 36 hyttetomter, sjøhus, naust og brygge.

Risøyhamn, Andøy kommune.

Reguleringsplanarbeid med ROS analyse, Fjernvirkningsstudie mm utarbeidet av September arkitekterfor Andøy Utvikling

2018-