top of page
Fasade øst
Fasade øst

Moderne tilbygg til eldre enebolig

press to zoom
Interiørsnitt
Interiørsnitt

Innvendige materialer bad og stue

press to zoom

Hotvetveien

Anneks til eldre enebolig, Øren, Drammen. 

Eiendom med hovedhus fra 1916 ligger i et område som domineres av to etasjes eneboliger fra perioden 1900 til 1970. Takform er i hovedsak saltak, enkelte mansardtak, med møneretning langs terrenget. Hovedmaterialbruken er tre med stående eller liggende panel.

 

Eldre uthus rives for etablering av nytt tilbygg med egen boenhet. U-etg av annekset vil ha funksjoner tilknyttet eksisterende bolig. Ny boenhet ligger i 1.etg med inngang fra nord og inneholder stue/kjøk, sov, samt åpen hems.

Annekset foreslås som en langsmal bygning i to etasjer med saltak. Stående, grålig panel. Størrelse, form og volum tilpasser seg bygningsstukturen i området. Bygningens størrelse, knappe detaljering og nedtonet fargebruk skaper et moderne bygg som underordner seg hovedhuset

 

Anneks 86 kvm BRA med

ny boenhet på 43 kvm BRA

Søkefunksjon og arkitekturprosjektering

2019-2020

bottom of page