top of page

Hotvetveien

Anneks til eldre enebolig, Øren, Drammen. 

Eiendom med hovedhus fra 1916 ligger i et område som domineres av to etasjes eneboliger fra perioden 1900 til 1970. Takform er i hovedsak saltak, enkelte mansardtak, med møneretning langs terrenget. Hovedmaterialbruken er tre med stående eller liggende panel.

 

Eldre uthus rives for etablering av nytt tilbygg med egen boenhet. U-etg av annekset vil ha funksjoner tilknyttet eksisterende bolig. Ny boenhet ligger i 1.etg med inngang fra nord og inneholder stue/kjøk, sov, samt åpen hems.

Annekset foreslås som en langsmal bygning i to etasjer med saltak. Stående, grålig panel. Størrelse, form og volum tilpasser seg bygningsstukturen i området. Bygningens størrelse, knappe detaljering og nedtonet fargebruk skaper et moderne bygg som underordner seg hovedhuset

 

Anneks 86 kvm BRA med

ny boenhet på 43 kvm BRA

Søkefunksjon og arkitekturprosjektering

2019-2020

bottom of page