top of page
Søk
  • september arkitekter

Turnstien 10 Hokksund

Tiltaket nabovarsles via Alt Inn 14.01.20 og gjelder ombygging/tilbygg enebolig med ny garasje.


Eksisterende garasje ønskes revet. Eksisterende bolig utvides mot nord, slik at fasade nord vil ligge på samme linje som eksisterende garasje (som rives). Nye vinduer på boligen. Ny, frittliggende garasje ønskes plassert i nordvestre hjørne med en avstand på 1 m fra eiendomsgrenser (som er i hht gjeldende reguleringsplan). Det er usikker grense mellom gbnr 73/215 og 73/4, og det er rekvirert oppmålingsforretning til Øvre Eiker kommune. Plassering ny garasje vil justeres i forhold til evt korrigert eiendomsgrense. Mellom garasje og bolig ønskes det anlagt pergola (spilevegg med tak av sperrer med evt glass/plass). Uteplass på øst og vestsiden ønskes utvidet. Avkjørsel ønskes flyttet noe mot vest.

Det søkes om dispensasjon fra gjeldene reguleringsplan i forhold til plassering mot nord. Avstandserklæringer fra berørte naboer foreligger.


Eventuelle merknader til nabovarslet sendes digitalt via Alt Inn eller skriftlig til ansvarlig søker:

September arkitekter as, Sparavollen 7, 3021 Drammen, eller på mail til nina@september-ark.no innen 28. januar 2020.
103 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page