TORODDEN

3 punkthus med tilsammen 18 leiligheter, lekeplass og carport, Melbu i Vesterålen.

Reguleringsplan og Forprosjekt 2015-2016

  • Facebook

Sparavollen 7, 3021 Drammen

Tel: +47 90130514

© 2019 by September arkitekter