top of page

Turnstien

Rehabilitering enebolig fra 60-tallet i to etasjer på Langebro i Hokksund. 

Fasadeendring og innvendig ombygging med tilbygg, ny pergola og garasje.

Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel i kjeller.

Ett-trinns søknad med dispensasjon fra plankrav.

Søker og arkitekturprosjektering.

2019-2020

bottom of page